Print

Kosovska knjiga pamćenja 1998-2000

Kosovska knjiga pamćenja je spomenik žrtvama ratnih zločina (civili, ranjenici i ratni zarobljenici), ljudima koji su stradali u toku borbe (borcima) i ljudima koji su prisilno nestali u periodu od 1. januara 1998. do 31. decembra 2000. godine na Kosovu, tokom oružanih sukoba između MUP Srbije i Vojske Jugoslavije, na jednoj strani, i Oslobodilačke vojske Kosova, na drugoj strani. Ovaj spomenik je živ ali neuništiv. Poziva da se zastane pred njim, da se pročita svako ime, da se sazna ko su ti ljudi, kako su stradali, i da ljudi pamte ljude.  Vremenom, s podacima o sudbini preostalih nestalih i  tajnim grobnicima, i novim dokazima o počinjenim zločinima i žrtvama, Kosovska knjiga pamćenja postaće najpouzdaniji svedok naše nedavne prošlosti.

Istraživači ratnih zločina i istoričari dobili su činjeničnu građu iz više nezavisnih izvora, koju mogu proveravati preko imena, lokacija i događaja. Prvi put u istoriji Balkana, brojke su zamenjene imenima koji ne daju prostor za manipulaciju, minimiziranje ili preuveličavanje. Svaka priča u knjizi korespondira sa životom ljudi o kojima govori.

Share